Redakcja

W skład redakcji wchodzą:
Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych, Caus Józef, tel. 285 28 24, e-mail: caus@interia.pl
Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych, Caus Józef, tel. 285 28 24, e-mail: caus@interia.pl